Stejně jako v minulých letech pořádáme od listopadu do března dražby cenných sortimentů.

Termíny dražeb:
3. 12. – 5. 12. 2018
21. 1. – 23. 1. 2019
4. 3. – 6. 3. 2018

Místo konání: 
manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 289 01 Dymokury, mapka: www.servisles.cz/kontakty

Dokumenty ke stažení:

Bližší informace o dražbách naleznete v dražební vyhlášce popř. na níže uvedených kontaktech:

Jakub Khun
tel.: 773 169 640
e-mail: khun@deblicelesy.cz

http://www.deblicelesy.cz/cz/drazby/

Naše firma zahájila na přelomu let 2015/2016 prodej cenného dříví prostřednictvím dražby, kterou sama organizuje v areálu střediska Servis les v Činěvsi na zpevněné ploše o rozloze cca 1,5 ha.

V první dražební sezóně se uskutečnily tři dražby, na nichž bylo celkem vydraženo 1651,28 m3 v hodnotě 13 155 480,- Kč. Z celkového objemu draženého dříví převažovala dřevina DB, dále JS, DBČ, BK, mezi draženými dřevinami byl i JL, TR, AK, HB, OL a LP.

V dražební sezóně 2016/2017 bylo nabízeno dříví od dvaceti vlastníků v množství 2886 m3, z nichž bylo prodáno 2817 m3 o celkové hodnotě 19 795 667,- Kč. Mezi draženým sortimentem v zastoupení dřevin převažoval opět dub, méně zastoupen byl jasan a buk, okrajově klen, lípa a další cenné listnáče.

Maximální cena Kč za m3
DB I.         17 725
II.         14 861
III.         11 889
JS           7 566
BK           3 540

Do letošních dražeb přicházíme s novinkou – tzv. garancí maximální výhry. Tedy kupující má možnost nastavit si limit maximálního objemu dříví, který chce vysoutěžit. Pokud nabídne nejlepší cenu na dříví v celkovém objemu přesahujícím jím stanovený limit, získává nasčítaný objem do výše limitu u kusů s největším rozdílem nabídnutých cen oproti další nabídce v pořadí. Zbylé dříví připadá na kupujícího na druhém místě.

Uplynulé dražby měly kladný ohlas jak z řad těch, kteří zde své dříví prodávali tak i z řad kupujících.